2013/11/21

Protocolo de entrega de traballos (identificación de documentos)


Sinálanse aquí as normas para a correcta identificación de documentos:
Identificación persoal
Estrutura: cursoegrupo_apelido_apelido_nome
*Nos traballos en grupo a identificación será a da persoa que se elixa como voceira ou persoa de contacto do grupo
Ex.:
4A_ponte_patiño_pilar

Arquivo
Estrutura: identificación_nomedoarquivo_nº
*O número indicarase só no caso de arquivos que formen parte de listaxes, p.ex. nos podcast. A numeración realizarase sempre con dous díxitos para o seu correcto arquivado.
Exs.:
4A_ponte_patiño_pilar_olecernamocidade
4A_ponte_patiño_pilar_aprofa_01

Correo electrónico
Estrutura: identificación asunto
Exs.:
4A_ponte_patiño_pilar O lecer na mocidade
4A_ponte_patiño_pilar Dúbida para o exame
4A_ponte_patiño_pilar Podcast Aprofa 01

Nenhum comentário: