2014/10/14

A profa 1º Bacharelato: Práctica de análise morfolóxica 1

A profa 1º Bacharelato: Práctica de análise morfolóxica 1:   Analiza morfoloxicamente as seguintes palabras xustificando os seus elementos. Clasifica a palabra segundo a súa estrutu...

Nenhum comentário: