2010/02/25

O dicionario (jclic)

O dicionario é unha actividade Jclic de elaboración propia centrada nesta ferramenta de procura de información, destinada a primaria e primeiro ciclo de secundaria. Pódese usar on line con ordenadores conectados á rede sen necesidade de descargar ningún tipo de software, ou tamén, se se desexa, se pode descargar no ordenador e usar sen necesidade de conexión á rede.

Nas súas 10 pantallas pódense atopar as seguintes actividades interactivas:
1 - Definición do que é un dicionario.
2 - Repaso dos nomes das letras e da orde alfabética.
3 - Orde alfabética de palabras.
4 - Adxudicación de palabras a páxinas de dicionario segundo as palabras-guía.


5 - Definición das entradas do dicionario.
6 - Definición dos diferentes elementos que forman parte das entradas do dicionario.
7 - Identificación dos diferentes elementos dunha entrada.
8 - Sopa de letras na procura das palabras correspondentes ás abreviaturas máis usuais nos dicionarios.
9 - Escrita de abreviaturas.

10 - Selección do tipo de dicionario apropiado segundo a necesidade informativa de cada momento.

Nenhum comentário: