2010/02/11

Se quere EMPREGO marque GALEGO


Pois o galego serve para crear postos de traballo, e moitos, e senón que llelo digan aos 300 empregados e empregadas de Sykes da Coruña que van ser despedidos. 300 traballadores, 300, que se di moi rápido, que van ser despedidos non porque non faga falta o traballo que desempeñan, senón porque se pode prescindir deles deslocalizando a produción. E iso? Pois iso porque a maioría de galegos e galegas renuncian ao galego para se comunicaren coas empresas, especialmente coas empresas de telefonía. Que llelo vaian explicar a estas familias ás que agora só lles queda manifestarse e o paro.


E digo eu, todas as persoas que agora se lamentan tanto deses despedimentos repararon que cando non marcan no 1004 de Telefónica ou noutras empresas a opción de seren atentidos en galego están a destruír empregos para as galegas e os galegos?
Por certo, non, a outros non lles pasa como a nós? Que envexa! Verdade?


Pois xa sabe:

Se quere EMPREGO marque GALEGO.

Nenhum comentário: