2008/06/10

LA-PIS

-Ola profe, podo pasar a coller o meu lápiz.
-Ola, a coller que?
-O meu lápiz.
-En galego, por favor. (Multitude soprando laapisssssssss, lapisssssssssss, lapisssssssss, lapissssss) Que é o que querías?
-Pis. (Con cara de incrédula)
(Multitude polo chan)

2008/06/09

Cuestión de tempos

Pregunta:
Periodización da literatura galega estudada neste curso. (3º de ESO)


Resposta:
Idade Media (1º trimestre)
Séculos Escuros e Rexurdimento (2º e 3º trimestres)