2015/03/22

A memoria da choiva I - Compilación do léxicoInstrucións de organización do alumnado para a elaboración colaborativa do léxico da obra A memoria da choiva de Pedro Feijoo.1A
1B
número na aula
páxinas
páxinas
1
1-14
269-282
2
15-28
283-296
3
29-42
297-310
4
43-56
311-324
5
57-70
325-338
6
71-84
339-352
7
85-98
353-366
8
99-112
367-380
9
113-126
381-395
10
127-140
396-410
11
COMPILADOR
411-426
12
141-154
REVISORA
13
155-168
427-441
14
REVISORA
442-456
15
169-182
457-469
16
183-196
COMPILADOR
17
197-210
COMPILADOR FINAL
18
211-254
exenta
19
255-268
REVISORA FINAL

FUNCIÓNS
BUSCADORES
 • Buscar nas páxinas adxudicadas o léxico descoñecido ou que poida presentar dificultades á hora de ser utilizado nunha creación textual.
 • O formato das entradas debe ser, palabra en negriña e con maiúscula inicial, dous puntos, definición. Ex.:
Palabra: Definición.
 • Ordenar ese léxico alfabeticamente.
 • Pasarlle o corrector.
 • Enviarlle un arquivo con identificación ao compilador do seu grupo.
COMPILADORES
 • Deben compilar o léxico de toda a súa aula.
 • Ordenalo alfabeticamente eliminando as posibles repeticións.
 • Pasarlle o corrector.
 • Comprobar que o formato de todas as entradas é igual.
 • Enviarllo á persoa encargada da revisión na súa aula.
REVISORES
 • Debe darlle a última revisión ao arquivo comprobando a orde alfabética, a revisión ortográfica e a non repetición de palabras.
 • Debe enviarlle o léxico da súa aula nun único arquivo ao compilador final.
 • Debe crear unha listaxe de correo da súa aula.
 • Debe enviarlle ao alumnado da súa aula a versión que lle facilite a revisora final.
COMPILADOR FINAL
 • Debe xuntar nun único arquivo os léxicos de todo o libro enviados polas dúas aulas.
 • Debe comprobar a orde alfabética e eliminar as entradas repetidas.
 • Debe pasarlle o corrector.
 • Debe comprobar que o formato de todas as entradas é igual.
 • Debe enviarlle o arquivo final á revisora final.
REVISORA FINAL
 • Debe darlle a última revisión ao arquivo comprobando a orde alfabética, a revisión ortográfica e a non repetición de palabras.
 • Debe enviar o arquivo a:
  • e aos revisores das dúas aulas para que á súa vez llelo faciliten aos seus compañeiros e compañeiras para que poidan ir avanzando no estudo do léxico de cara ao exame.
PRAZOS
Indícanse as datas límite para a entrega do traballo asignado.
 • Prazo compiladores: 8 de abril
 • Prazo revisores: 10 de abril
 • Prazo compilador final: 12 de abril
 • Prazo revisora final: 14 de abril
 • Exame do libro: 24 de abril