DAS LECTURAS

Nesta páxina do blog pretendo ir recompilando materiais propios e alleos relacionados coas lecturas.
O materia organízase alfabeticamente polo título da obra estudada en cada caso tendo en conta todas as palabras.
 • Á luz do candil de Ánxel Fole - "Os lobos" guía de lectura deste relato de Anxo González Guerra e Vitoria Ogando Valcárcel.
 • A piragua de Cándido Pazó - caderno pedagóxico de Ánxela Gracián.
 • Aire negro de Agustín Fernández Paz - xogo do IES Auga da Laxe.

 • Annabel Lee (poema) de Edgar Allan Poe -  guía de lectura de Anxo González Guerra e Vitoria Ogando Valcárcel.

 • Areaquente de An Alfaya - artigo de Pilar Ponte.
 • As onzas (relato) de Ramón Otero Pedrayo - guía de lectura de Anxo González Guerra e Vitoria Ogando Valcárcel.
 • Casas baratas de Antón Riveiro Coello - guía de lectura en A marela Tarabela nº 6 (guía de lectura nº 1), boletín da biblioteca do instituto Ramón María Aller Ulloa de Lalín, xaneiro 2008.  
 • Comedia bífida de Manuel Núñez Singala - guía de lectura en A marela Tarabela nº 12 (guía de lectura nº 3), boletín da biblioteca do instituto Ramón María Aller Ulloa de Lalín, maio 2010. 
 • De catro a catro de Manuel Antonio - guía de lectura de Anxo González Guerra e Vitoria Ogando Valcárcel.
 • Dragal de Helena Gallego Abad - blog do libro realizado pola autora..
 • En construción de Eduardo Estévez - blog do proceso de elaboración do libro realizado polo autor. 

 •  Feminismos de Olga Castro e María Reimóndez - artigo de Pilar Ponte.
 • Festina lente de Marcos S. Calveiro - blog do libro realizado polo autor. 
 • Ladaíña de Galicia (poema) de Uxío Novoneyra - guía de lectura de Anxo González Guerra e Vitoria Ogando Valcárcel.
 • Made in Galiza de Séchu Sende - guía de lectura en A marela Tarabela nº 10 (guía de lectura nº 2), boletín da biblioteca do instituto Ramón María Aller Ulloa de Lalín, febreiro 2009. 
 • Makinaria de Carlos Negro - guía de lectura de Rosa Salgueiro.

 • Na cerna da selva de Pere Tobaruela - blog da novela homónima onde o autor recolle reflexións e diferentes contidos relacionados coa novela e coa realidade de África. 
 • Níxer de Francisco X. Fernández Naval et al. - artigo de Pilar Ponte.

 • Nocturnos de Kazuo Ishiguro - artigo de Pilar Ponte.

 • O Principiño de Antoine de Saint-Exupéry - díptico de Bibliozalaeta. 
 • O raio veloz de Agustín Fernández Paz - xogo do IES Auga da Laxe.
 • Organoloxía de Eva Moreda - blog do libro realizado pola autora. 

 • Periferia de Iolanda Zúñiga - Planeta periferia é o blog do libro realizado pola autora.
 • Pirata de María Reimóndez - blog do libro realizado pola autora.
 • Rapazas de Agustín Fernández Paz - xogo do IES Auga da Laxe.
 • Settecento de Marcos Calveiro - blog da obra realizado polo autor.