2011/12/23

2011/12/19

Lacónica

Imaxe vía Colineta.

Inventa unha oración co termo "lacónica":

"Miña avoa sempre que xantamos coello chora, pero se lle pos unha boa perna lacónica non ten dor do pobre porco."

"A miña tía está a preparar un menú moi lacónico para esta fin de ano, xa que a vou pasar na súa casa e sabe que me gusta moito o lacón."

2011/12/04

Vocabulario de aula 1º trimestre 4º ESO


(versión definitiva)

*a diéresis – A DIÉRESE
*a leiteO LEITE
*amarilloAMARELO
*ascoNOXO
*asquerosaNOXENTA
*beca de estudiosBOLSA DE ESTUDOS
*becario/a BOLSEIRO/A
*bostezarBOCEXAR
*brúxulaCOMPÁS
*carreteiraESTRADA
*crisisCRISE
*cutis A CUTE
*dazaseisDEZASEIS
*desperezarse pola mañáDESPREGUIZARSE pola mañá
*duda / dudarDÚBIDA / DUBIDAR
*entrenar / entrenamientoADESTRAR / ADESTRAMENTO
*esoISO
*estirarseESTARRICARSE
*estornudoESBIRRO
*estucheESTOXO
*facía calorÍA CALOR
*fechaDATA
*fecharDATAR
*foiseMARCHOU
*gafasLENTES
*gorditoREPOLUDO
*grimaGRIMO
*haciaCARA A
*levantarse pola mañáERGUERSE pola mañá
*mañánMAÑÁ
*monstruoMONSTRO
*monstruo MONSTRO
*nadieNINGUÉN
*olvidarESQUECER
*palizaMALLEIRA
*pendientesPENDENTES ou BRINCOS
*retrasoATRASO
*sinSEN
*tonteríaPARVADA
*tonto/aPARVO/A
A FIN (a fin de semana) O FIN (o seu fin é conseguir a felicidade)
A PELAXE
ABATER
AO
ASEMADE: ao mesmo tempo.
BICAR
BICO = BEIXO
CA COA: Ca conxunción comparativa (Ela é máis rápida ca ti.). / – contracción de “ca” (conxunción comparativa) + ”a” (artigo, determinado, feminino singular) (Está máis lonxe da casa cá súa irmá.). / Coa: contracción de “con” (preposición) + “a” (artigo, determinado, feminino singular) (Sempre vén ao cine coa súa noiva.).
CADERNO
COMIDAS DO DÍA: o almorzo – almorzar / a parva – tomar a parva / o xantar – xantar / a merenda – merendar / a cea – cear.
DEI (P1 Preterito Ind. vbo. dar) DIN (P6 Presente Ind. vbo. dicir)
DEI ≠ DIN: Dei – P1 Pretérito do vbo. dar / Din – P6 Presente do vbo. dicir
ESTOXO
GRAN trompetista, GRANDE irmán
HAI + períodos de tempos indefinidos FAI + períodos de tempo concretos
HELIOCENTRISMO: hipótese astronómica que sitúa o Sol como centro do universo.
HETERODOXO/A: é aquel que está en contra da doutrina establecida no momento no que se vive.
HETEROXÉNEO/A: o que ten propiedades diferentes.
INSUA: illa pequena que se forma por sedimentación no medio dunha conca dun río.
IR + INFINITIVO: vou sair o domingo.
MALLEIRA: 1. Acción de golpear a alguén; locura, felpa, quenta. 2. Tunda moi grande.
NON DAR CRETO = non crer algo
O LAPIS, OS LAPIS
O NARIZ
O XIZ, OS XICES
PARELLA
RELOXO
RENDIBLE
SAIA (a saia) SAÍA (vbo. saír)
SOLETREAR: dicir ordenadamente as letras que compoñen unha palabra.
TODOS OS
TOLO ═ LOUCO
XERSEI
ZONA (área) ZOA (vbo. zoar, zoa o vento)


__________________

PARTES DO CORPO
A CABEZA: o curuto; a cara, face ou faciana; a fronte; a tempa, sen ou vidalla; a orella; o ollo; a cella; o cello; a pálpebra; a pestana; o iris; a pupila ou meniña do ollo; a fazula ou meixela; a bochecha ou o pómulo; o nariz; as ventas do nariz; a boca; o beizo ou labio; o dentame, a dentadura ou a dentición; o dente; o cairo; a moa (moa do xuízo ou moa do siso); a lingua; o padal ou ceo da boca; o veo do padal; a campaíña ou úvula; a gorxa; o queixo; a queixada (rexión da meixela que se corresponde coa mandíbula); a papada, o papo (papo da cara) ou a papeira; o colo ou o pescozo (non se pode utilizar pescozo para as prendas de roupa); a noz; a caluga ou noca.
O TRONCO: o ombreiro ou ombro; a axila ou sobrazo; as costas; a omoplata; o lombo (dende os ombreiros ata a cintura); o cadril (parte baixa a continuación do lombo, pl. os cadrís); o cu; a nádega ou cacha; a regaña do cu; o ano, o fecho ou o ollo do cu; o peito (xenérico); o peito, o seo, a teta ou a mama; a mamila ou o bico do peito; a aréola; o ventre ou abdome; o van ou a cintura; o embigo; a barriga; a cadeira; a pube; a vulva (coloq. a cona); o pene (coloq. o carallo): o testítulo (coloq. o collón ou o ovo).
O BRAZO: o cóbado; o antebrazo; o pulso; a man; o dorso da man; a palma da man; o coteno, cotelo ou cotobelo; a unlla; a xema do dedo; os dedos; o polgar, matapiollos ou cachapiollos; o índice, mostreiro ou furabolos; o corazón, maior ou pai de todos; o anular, mediano, medianiño ou dedo do aro; o maimiño ou pequeniño.
A PERNA: a ingua, éngoa ou virilla; a coxa; o nocello; a sofraxe; a canela; o papo da perna; o nocello, o noelo ou o tornecelo; o pé; a empeña; a deda; a planta do pé; o calcaño, o calcañar ou a calcañeira.