2008/09/03

Rosalía superwoman


P - Que aconteceu en 1863?
R - Que naceu Rosalía de Castro.

P - Que documento fundamental para a lingua galega aprobou o parlamento en 1983?
R - Cantares Gallegos de Rosalía de Castro.